1234

principal1
ปฐมนิเทศนักเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียน

  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ หน่วยงาน :งานฝ่ายปกครอง โครงกา...

นิเทศน์เด็กฝึกงาน

นิเทศน์เด็กฝึกงาน

  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน หน่วยงาน :งานฝ่ายปกครอง โครงการ :โครงการปฐ...

เยี่ยมบ้านเด็กสายใยรัก

เยี่ยมบ้านเด็กสายใยรัก

  เยี่ยมบ้านเด็กสายใยรัก หน่วยงาน :งานฝ่ายปกครอง โครงการ :โครงกา...

เทศน์มหาชาติ

เทศน์มหาชาติ

  กิจกรรมเทศน์มหาชาติ หน่วยงาน :งานฝ่ายปกครอง โครงการ :โครงการปฐ...

เข้าค่ายลูกเสือ

เข้าค่ายลูกเสือ

  เข้าค่ายลูกเสือ ณ...

 • ปฐมนิเทศนักเรียน

  ปฐมนิเทศนักเรียน

  วันเสาร์, 03 กันยายน 2559 03:26
 • นิเทศน์เด็กฝึกงาน

  นิเทศน์เด็กฝึกงาน

  วันเสาร์, 03 กันยายน 2559 03:26
 • เยี่ยมบ้านเด็กสายใยรัก

  เยี่ยมบ้านเด็กสายใยรัก

  วันเสาร์, 03 กันยายน 2559 03:26
 • เทศน์มหาชาติ

  เทศน์มหาชาติ

  วันเสาร์, 03 กันยายน 2559 03:26
 • เข้าค่ายลูกเสือ

  เข้าค่ายลูกเสือ

  วันเสาร์, 03 กันยายน 2559 03:26

bepaman-Stanpakomkan-59
bepaman-Stanpakomkan-59
bepaman-Stanpakomkan-59

 

v22 

 ตารางสอบ V-NET ระดับ ปวช.3 

 

เวลาสอบ  09.30-11.30 น.  รหัสวิชา  511

 รายวิชา  ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป (ระดับ ปวช. ฉบับที่ 1 )

1. ทักษะภาษาและการสื่อสาร   2. ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

 

พัก 90 นาที

 

เวลาสอบ 13.00 - 15.00 น.  รหัสวิชา 513

รายวิชา  ความรู้ด้านสมรรถนะทั่วไป (ระดับ ปวช. ฉบับที่ 2 )

3. ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต   4. ทักษะการจัดการงานอาชีพ

                                                                       

                                                                                                                     

 

 

webtekey

soz1 samakoom smz spp soaozo  eec-logo logo vcopdatacenter