วทบ. ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

IMG 5587

 

Zaypaktary

 

   คนไทยไม่ทิ้งกัน...  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ปันน้ำใจร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท้วม เขตพื้นที่ภาคใต้

โดย คณะผู้บริหาร ครู - อาจารย์บุคลากร นักเรียน - นักศึกษา ได้ร่วมกันบริจาค น้ำดื่ม สิ่งของ ยารักษาโรค ฯลฯ

ระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2560

และทางวิทยาลัยได้ส่งมอบให้ อศจ. ชลบุรี ส่งมอบศูนย์ อาชีวะบริการลงพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบต่อไป

 

gll2