1234

principal1
614049
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
202
439
2288
608772
10969
16871
614049

Your IP: 54.80.219.236
Server Time: 2018-09-21 08:24:38

 

act

ปฐมนิเทศนักเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียน

  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ หน่วยงาน :งานฝ่ายปกครอง โครงกา...

นิเทศน์เด็กฝึกงาน

นิเทศน์เด็กฝึกงาน

  นิเทศนักศึกษาฝึกงาน หน่วยงาน :งานฝ่ายปกครอง โครงการ :โครงการปฐ...

เยี่ยมบ้านเด็กสายใยรัก

เยี่ยมบ้านเด็กสายใยรัก

  เยี่ยมบ้านเด็กสายใยรัก หน่วยงาน :งานฝ่ายปกครอง โครงการ :โครงกา...

เทศน์มหาชาติ

เทศน์มหาชาติ

  กิจกรรมเทศน์มหาชาติ หน่วยงาน :งานฝ่ายปกครอง โครงการ :โครงการปฐ...

เข้าค่ายลูกเสือ

เข้าค่ายลูกเสือ

  เข้าค่ายลูกเสือ ณ...

 • ปฐมนิเทศนักเรียน

  ปฐมนิเทศนักเรียน

  วันเสาร์, 03 กันยายน 2559 03:26
 • นิเทศน์เด็กฝึกงาน

  นิเทศน์เด็กฝึกงาน

  วันเสาร์, 03 กันยายน 2559 03:26
 • เยี่ยมบ้านเด็กสายใยรัก

  เยี่ยมบ้านเด็กสายใยรัก

  วันเสาร์, 03 กันยายน 2559 03:26
 • เทศน์มหาชาติ

  เทศน์มหาชาติ

  วันเสาร์, 03 กันยายน 2559 03:26
 • เข้าค่ายลูกเสือ

  เข้าค่ายลูกเสือ

  วันเสาร์, 03 กันยายน 2559 03:26

12171268 895331220556957 328900850 o

bepaman-Stanpakomkan-59
bepaman-Stanpakomkan-59
bepaman-Stanpakomkan-59

วันปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ภาคปกติ

 

IMG patomnetas

 

patomnetas

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ได้มีการจัดกิจกรรม วันปฐมนิเทศขึ้น

โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย  วัตถุประสงค์  ของทางวิทยาลัยฯ

2.เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร    วิธีการเรียนการสอน    การให้บริการและ   สวัสดิการต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ   เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา

3.เพื่อให้นักศึกษาได้คุ้นเคยและเกิดความเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวทยาลัยและคณะครูอาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

gll2

 

 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น
1 นายกวินท์ ชอบชื่น ศค.1/3
2 นายวรุตม์ เย็นฉ่ำ ศค.1/3
3 นายธัญพิสิษธุ์ มากนวล ศค.1/3
4 นายธราดร จิตรแก้ว ชย. 2/1
5 นายวิโรจน์ พรมสวัสดิ์ ชย. 2/1
6 นายสงการณ์ สุวรรณทัด ชย.1/1
7 นายธงชัย รัดน์ประดิษฐ์ ชฟ.2/4
8 นายพัฒนศักดิ์ สมัญญา ชอ.2/3
9 นายวรกฤษ คำนึงวิทย์ ชย.1/2
10 นายธนาธร สุกใส ชย.1/2
11 นายธนานันท์ วันดี ชฟ.1/3
12 นายธนา เอี่ยมกระจ่าง ชย.1/1
13 นายวัชรินทร์ อ่อนชื่นจิต ชย.1/1
14 นายธนาวุธ ขวัญอยู่ ชย.1/1
15 นายฐิติวุฒิ จิตต์สม ชย.1/1
16 นายสุธี หวลจันทึก ชฟ.2/4
17 นายอภิชา ถือผล ชย.1/2
18 นายสรศักดิ์ ตั้งชุน ชฟ.2 
19 นายพัชัย ศิริวงศ์ ชอ.2 

webtekey

soz1 samakoom smz spp soaozo  eec-logo logo vcopdatacenter