89 ม.8 ต.หนองรี ,
อ.เมือง จ.ชลบุรี

038-476599
www.etb.ac.th

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1150

 

รายละเอียดสายรถ  รับ-ส่ง  ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม  บริหารธุรกิจ

 

สายอ่าวอุดม

ชื่อผู้ขับขี่     คุณสนั่น   นาทิพย์   เบอร์โทร  089-404-7970

ลักษณะรถ   สองแถวสีแดง ( สายหนองมน )   เลขทะเบียน  10 - 4740  ชบ

เวลาเเละจุดขึ้นรถ/ค่าบริการต่อเดือน

07.00  : ศาลารอรถ (ศาลาไร่หนึ่ง)                                                   

07.10  : หน้าห้างโรบินสัน (ศรีราชา)                                               

07.20  : ศาลารอรถ (แยกไฟแดง หน้าอำเภอศรีราชา)                     

07.45  : ตลาดบางพระ  หน้าร้านเปรมสุข                                         

หมายเหตุ  ขอเพิ่มเติมจุดขึ้นรถตามเส้นทางที่ผ่านได้โดยแจ้งกับคนขับล่วงหน้า

 

สายปลวกแดง

ชื่อผู้ขับขี่     คุณสมพร  คำน้อย   เบอร์โทร  080-0991850

ลักษณะรถ   รถเมล์สายชลบุรี-ปลวกแดง  เลขทะเบียน  10 - 1827  ชลบุรี

เวลาเเละจุดขึ้นรถ/ค่าบริการต่อเดือน

06.30  : สี่เเยกตลาดปลวกแดง                                                          

06.50  : วังเเขยง                                                                               

07.10  : เขาน้อย/ตลาดโรงน้ำตาล                                                     

07.30  : สุรศักดิ์/เขาคันทรง/มาบปู                                                     

07.30  : มาบลำบิด/คลองกิ่ว                                                               

หมายเหตุ  ขอเพิ่มเติมจุดขึ้นรถตามเส้นทางที่ผ่านได้โดยแจ้งกับคนขับล่วงหน้า

 

สายสมุทรปราการ    1 (บางนา-ตราด)

ชื่อผู้ขับขี่     คุณสมพงษ์  รัตนพรเสถียร   เบอร์โทร  086-8456440

ลักษณะรถ   โตโยต้าไฮลัค  สีบอร์นเทา    เลขทะเบียน  ขน  9445  ชลุบรี

เวลาเเละจุดขึ้นรถ/ค่าบริการต่อเดือน

06.40  : ตลาดนำชัย                                                                            

06.45  : บางพลีน้อย                                                                            

06.50  : บางบ่อ                                                                                    

07.20  : แยกบ้านเก่า                                                                          

07.40  : วัดบุญญราศรี                                                                         

หมายเหตุ  ขอเพิ่มเติมจุดขึ้นรถตามเส้นทางที่ผ่านได้โดยแจ้งกับคนขับล่วงหน้า

 

สายสมุทรปราการ     2

ชื่อผู้ขับขี่     คุณธนะสิทธิ์  เสรีวัตร์   เบอร์โทร  081-9133383

ลักษณะรถ   แท็กซี่   เลขทะเบียน  มฏ 9399  กรุงเทพฯ

เวลาเเละจุดขึ้นรถ/ค่าบริการต่อเดือน

07.00  : ตลาดคลองด่าน                                                                          

07.10  : หน้าโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์                             

07.20  : ร้านปลาสลิดเจ๊ต้อย                                                                    

หมายเหตุ  ขอเพิ่มเติมจุดขึ้นรถตามเส้นทางที่ผ่านได้โดยแจ้งกับคนขับล่วงหน้า

 

สายเกาะโพธิ์-หนองสัง-นากระรอก

ชื่อผู้ขับขี่     คุณกุหลาบ  สีแดง   เบอร์โทร  061-5209312

ลักษณะรถ   โตโยต้า  สีบอนซ์   เลขทะเบียน  บห 8567

เวลาเเละจุดขึ้นรถ/ค่าบริการต่อเดือน

07.00  : หนองบอน  (บึงตะกู)                                                                     

07.10  : โลตัสทุ่งเหียง                                                                               

07.20  : สี่เเยกเนินหิน                                                                               

07.25  : หนองสังข์  (โรงเรียนหนองสังข์)                                                   

07.30  : แยกพนัส (ไพศาลแอร์)                                                                 

07.30  : นากระรอก  (โรงเรียนนากระรอก)                                                 

หมายเหตุ  ขอเพิ่มเติมจุดขึ้นรถตามเส้นทางที่ผ่านได้โดยแจ้งกับคนขับล่วงหน้า

 

ชื่อผู้ขับขี่     คุณสมพงษ์  รัตนพรเสถียร   เบอร์โทร  086-8456440

ลักษณะรถ   บัสแอร์   เลขทะเบียน 

เวลาเเละจุดขึ้นรถ/ค่าบริการต่อเดือน

06.00  : หน้าโรงเรียนบ้านน้ำเป็น                                                                 

06.10  : หน้าโรงเรียนบ้านน้ำใส                                                                 

06.30  : หน้าโรงเรียนเขาชะอางคร่องครอง                                                

06.40  : หน้าโรงเรียนมะเดื่อ                                                                        

07.00  : ป่ายุบใน ( เจ้าเเม่กวนอิม )                                                               

07.30  : หน้าโรงเรียนไทยรัฐ  43                                                                  

07.45  : หน้าโรงเรียนเขาซก                                                                   

07.50  : ป่ายุบนอก  ( หน้าโรงไก่ )                                                          

หมายเหตุ  ขอเพิ่มเติมจุดขึ้นรถตามเส้นทางที่ผ่านได้โดยแจ้งกับคนขับล่วงหน้า

 

สายบ่อวิน

ชื่อผู้ขับขี่     คุณสมควร  เเก้วฉาย   เบอร์โทร  099-3648837

ลักษณะรถ                         เลขทะเบียน  

เวลาเเละจุดขึ้นรถ/ค่าบริการต่อเดือน

06.30  : โลตัสบ่อวิน                                                                                  

06.40  : แยกปากร่วม                                                                                     

06.50  : เสาไฟสูง                                                                                           

07.00  : โปร่งสะเกร็ด                                                                                    

07.10  : มาบเอียง                                                                                           

07.20  : มาบปู                                                                                               

07.40  : มาบลำบิด                                                                                    

หมายเหตุ  ขอเพิ่มเติมจุดขึ้นรถตามเส้นทางที่ผ่านได้โดยแจ้งกับคนขับล่วงหน้า

 

สายบ่อทอง 1

ชื่อผู้ขับขี่     คุณชัยวัฒน์  เข็ฒเพชร   เบอร์โทร  091-5825284

ลักษณะรถ      โตโยต้า  สีบอนซ์                   เลขทะเบียน    บบ  523

เวลาเเละจุดขึ้นรถ/ค่าบริการต่อเดือน

07.00  : หน้าโรงพยาบาลบ่อทอง                                                                   

07.10  : คลองมือไทร                                                                                      

07.20  : เนินหิน                                                                                         

07.25  : หนองเกตุ                                                                                         

07.35  : สี่เเยกเนินโมก/ตลาดอ่างเวียน                                                      

หมายเหตุ  ขอเพิ่มเติมจุดขึ้นรถตามเส้นทางที่ผ่านได้โดยแจ้งกับคนขับล่วงหน้า

หมวด: