89 ม.8 ต.หนองรี ,
อ.เมือง จ.ชลบุรี

038-476599
www.etb.ac.th

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1179

รวมภาพกิจกรรม 2562

ภาพกิจกรรม วันสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรม งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักเรียน ปวช.2 และ ปวส.3 ประจำปี 2562 

ภาพกิจกรรม วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรม Christmas Day 2019 Christmas Day 2019

ภาพกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรม นำเสนอโครงการวิชาชีพและประกวดภาพยนต์สั้นสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำปี 2562

ภาพการลงนามเซ็นสัญญา MOU ระบบทวิภาคี : บริษัท ดับเบิลเอ จำกัด ( บางปะกง )

ภาพการลงนามเซ็นสัญญา MOU ระบบทวิภาคี : บริษัท โซนี่ จำกัด (อมตะ)

ภาพการลงนามเซ็นสัญญา MOU ระบบทวิภาคี : บริษัท Thaikoon จำกัดThaikoon จำกัด

ภาพการลงนามเซ็นสัญญา MOU ระบบทวิภาคี : บริษัท มิตซูบิชิ ชลบุรี สาขาบ่อวิน

ภาพกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรมวันกีฬาสี ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรมวันเเม่ ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรมเเห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรมวันพิธีไหว้ครุ ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรมวันสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรมงานวันวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

ภาพกิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีเพื่อพ่อ ณ บริเวณสวนสุขภาพ ตำบลหนองรี 

ภาพเยี่ยมบ้านเด็กสายใยรัก 
ภาพกิจกรรมเทศมหาชาติ 
ภาพนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ภาพปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 
ภาพปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา(ภาคสมทบ) 
เข้าร่วมโครงการ อบต.หนองรี
เข้าค่ายลูกเสือ
เข้าค่ายธรรมมะ
กิจกรรมลด ละ เลิก สิ่งเสพติดในสถานศึกษา
คอนเสิร์ต "เล่นกานมันส์ยกโรง" ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ปลูกต้นไม้ละภาวะโลกร้อน
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ 
พิธีไหว้ครู ภาคสมทบ
บริการชุมชนโรงเรียนวัดบางพลีน้อย เรื่องเพ้นท์กระเป๋าผ้าด้วยบางลบตราปั้ม
เซ็นสัญญาทวิภาคี ร่วมกับ บริษัท เอส พี ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด
เซ็นสัญญาทวิภาคี ร่วมกับ บริษัท ดี ซี แอล โมลด์แอนด์ออโต้ พาร์ทส จำกัด
เซ็นสัญญา MOU บริษัท Dexter Induatny
เซ็นสัญญา MOU ร่วมกับ บริษัท เจียเหลียน ไทร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เซ็นสัญญา MOU ร่วมกับ ทันตกรรม ฆฤณนาตรา
ปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อม โดยคณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
แห่เทียนพรรษา ณ วัดศรีสำราญจิต
ปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างทางเดินตัวหนอนหน้าห้องศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
ปลูกปะการัง เกาะขาม