เขียนโดย Super User
ฮิต: 1313

 

เอกสารยื่นคำร้องขอรับใบ รบ. (กรณี นักเรียนจบการศึกษา) 

(เฉพาะปวช.3 - ปวส.2)

 

1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน     จำนวน  2  ใบ

2. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน     จำนวน  1  ใบ

3. สำเนาทะเบียนบ้านพ่อ     จำนวน  1  ใบ

4. สำเนาบัตรประชาชนพ่อ     จำนวน  1  ใบ

5. สำเนาบัตรทะเบียนบ้านแม่     จำนวน  1  ใบ

6. สำเนาบัตรประชาชนแม่     จำนวน  1  ใบ

 

 

หมายเหตุ  กรณีไม่ได้อยู่กับ  พ่อ หรือ แม่  ให้ใช้สำเนาใบเกิดนักเรียนแนบ  จำนวน  1  ใบ

                    กรณี พ่อ หรือ แม่ เสียชีวิต  ให้เเนบสำเนาใบเกิดนักเรียน  จำนวน  1  ใบ

หมวด: