89 ม.8 ต.หนองรี ,
อ.เมือง จ.ชลบุรี

038-476599
www.etb.ac.th

เขียนโดย Super User
ฮิต: 465

                                                  เพลงประจำวิทยาลัย

 

         มาร์ช  วทบ.                                                                               ศักดิ์ศรี  วทบ.

            เนื้อร้อง-ทำนอง คงวุฒิ  ฤกษ์ยินดี                             เนื้อร้อง- ทำนอง  คงวุฒิ  ฤกษ์ยินดี

            เรียบเรียง  ร.ท. ตระกูล  บุญสร้าง                              เรียบรียง   ร.ท. ตระตูล    บุญสร้าง

      

          มาร์ช  วทบ.                          ศักดิ์ศรี  วทบ.

วิศวกรรมเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ                                  ศักดิ์ศรีหยิ่งศักดิ์ศรีแห่งตน

สร้างชีวิตอนาคตอันสดใส                                              เราทุกคนมีใจเปรมปรีดิ์

ศูนย์รวมวิชาชีพมากมาย                                                 วทบ. มีแต่คนดี

เพื่อคนรุ่นใหม่ก้าวไกลพัฒนา                                         ด้วยเรามีเอกลักษณ์ของตัว

วิศวกรรมเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ                                   ศึกษามั่นศึกษาค้นคว้าอมรม

สร้างชีวิตดั่งใจปรารถนา                                                  คนชื่นชมทั้งนิยมกันทั่ว

รู้งาน รู้เรียน รู้เวลา                                                           อันอบายเราไม่พัวพัน

พวกเราตั้งหน้าพัฒนาสังคมไทย                                       ไม่เมามั่วสิ่งที่เป็นภัย

เราชาว วทบ.เป็นผู้นำในทุกๆ                                            ด้านเราเป็นผู้นำในทุก ๆด้าน

เด่นล้ำวิทยาการสมัยใหม่                                                   สร้างผลงานที่ทันสมัย

งานคือเกียรติยศที่ปราฏทั่วเมืองไทย                                   พร้อมพรียงพร้อมพรั่งอย่างเกรียงไกร

เราทุกคนรักใคร่ ร่วมใจเพื่อประชา                                    สร้างเมืองไทยให้ก้าวหน้าพัฒนา

วิศวกรรมเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ                                      ค่าแห่งคนอยู่ที่ผลของงาน

ศูนย์ผลิตบุคลากรอันมีค่า                                                   พร้อมใจกันสรร๕สร้างความก้าวหน้า

กตัญญูรุ้คุณครูบา                                                                 ด้วยสัญญาว่าจะพัฒนาไทย

นำความก้าวหน้าพัฒนารแดงทอง