เขียนโดย Super User
ฮิต: 1548

 

เข้าจากภายนอกวิทยาลัย เข้าไปที่ http://etb.dyndns.info/sisa2/

เข้าจากภายในวิทยาลัย เข้าไปที่ http://192.168.1.2/sisa2/

หมวด: