เขียนโดย Super User
ฮิต: 65

k9

พิธีมอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ และท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชารการ ที่ได้รับรางวัล "คนดีศรีเเผ่นดิน" และ "วิจัยระดับชาติ" ณ วันที่ 3 กันยายน 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ