89 หมู่ 8 ต.หนองรี
อ.เมือง จ.ชลบุรี 200000

038-476599
www.etb.ac.th

เขียนโดย Super User

กิจกรรม คอนเสิร์ต "เล่นกานมันส์ยกโรง" ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561>>>ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<<<